Genstande / Gegenstände

 

Mindretalsliv – Minderheitenleben

Velkommen til Mindretalsliv / Minderheitenleben – et fælles projekt mellem det danske og tyske mindretal, museer og arkiver om at gøre den nyeste historie synlig.

Læs artklen Mindretalsliv – Når historien bliver konkret af museumsleder på Sønderborg Slot, Peter Dragsbo, som er udgivet i tidsskriftet Danske Museer.

Første fase i projektet, som omfatter indsamlingen af genstande, er afsluttet i 2010.

Læs Årsberetningen (PDF)

***

Willkommen bei Minderheitenleben / Mindretalsliv – ein gemeinsames Projekt über das Sichtbarmachen der neuesten Geschichte, die zwischen der deutschen und der dänischen Minderheit, zwischen Museen und Archiven stattfindet.

Die erste Phase des Projekts, die die Einsammlung von Gegenständen umfaßt, ist 2010 abgeschlossen.

Lesen Sie hier den Jahresbericht (PDF)